Atık Kağıtların Toplanması

Hurda kağıt .Karton Mukavva. Gazete Dergi. Matbaga Atıgı Kagıtlar. Hurda Gazete. Fabrika Atıgı Kagıtlar. Demir Hurdası Sarı Bakır Hurdası.İnşaat Hurdaları.Hurda Talaş.Akla Gelecek Her türlü Hurda Taleplerinizle alakalı olarak Bizimle İrtibata Geçebilisiniz

Her türlü “Geri Dönüşüm” maddeleriniz, istekleriniz doğrultusunda atık madde toplama Merkezi Atık Kagıt ve Hurda Çeşitlerimiz 

Atık Kağıtların Toplanması
Ülkemizde atık kağıt toplama işlemini sınıflandırmak gerekirse şu şekilde sınıflandırabiliriz: toplayıcılar, küçük depolar, seyyar toptancılar, toptancılar, büyük toptancılar ve fabrikaların alım tesisleri.
Toplayıcılar: Bu grup toplama aracına sahip bireylerden oluşur. Çoğunlukla depo sahibi olan toptancılara mal satarlar. Topladıkları atık kağıtlar büyük ölçüde evsel atıklardır. Küçük depolar: Depo sahibidirler. Hem toplayıcılardan atıl kağıt alırlar hem de kendi araçlarıyla toplayıcılık yaparlar. Bazı depolar sadece kağıt alımı yaparken bazıları değişik atık ürünlerde alabilmektedir.
Seyyar Toptancılar: Kendi araçlarıyla depolardan, nadien fabrika ve işyerlerinden alım yaparlar. Aldıkları atık kağıtları fabrikaların alım tesislerine ya da daha büyük toptancılara satarlar.
Toptancılar: Depoları, toplama araçları, presleri ve diğer ekipmanları vardır. Aldıkları malı fabrikalara ve fabrika alım tesislerine gönderler.
Büyük toptancılar: Toptancıların tüm özelliklerine sahiptirler. Yüksek kapasiteli makine ve ekipmanla çalışırlar. Diğer toptancılardan, depoculardan, fabrika ve işyerlerinden mal alımı yaparlar.
Fabrikaların alım tesisleri: sektördeki en gelişmiş makine ve ekipmana sahip tesislerdir. Toptancılardan, depoculardan, fabrika ve işyerlerinden alım yaparlar.

Atık Kağıtların Toplanması